Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç.Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu – Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç hat: 2959/127 
E- mail: yhalefoglu@cu.edu.tr

Prof.Dr. Azmi YALÇIN – İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
İç hat:03223387254-194
E- mail: azmiyalcin@cu.edu.tr

Prof.Dr.Umut ORHAN-Mühendislik Fakültesi
İç Hat:03223387101-25
E-mail:uorhan@cu.edu.tr

Prof.Dr. Kamuran Tarım - Eğitim Fakültesi 
İç hat: 2789/39 
E- mail: gkamuran@cu.edu.tr

Prof.Dr.Selçuk Çolak-İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
İç Hat:3601/294
E-mail:scolak@cu.edu.tr

Doç.Dr. Sencer Bulut – İlköğretim Bölümü 
İç hat: 2789/38 
E- mail: sbulut@cu.edu.tr

Doç.Dr.Nergis Kılınç Mirdalı – Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç hat: 2959/16 
E- mail: nkilinc@cu.edu.tr