Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Halefoğlu – Güzel Sanatlar Fakültesi
İç hat: 2959/127
E- mail: yhalefoglu@cu.edu.tr

Prof.Dr.Osman Parlak – Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İç hat: 2749/16
E- mail: parlak@cukurova.edu.tr

Prof.Dr.Emin Güzel-Ziraat Fakültesi
İç Hat:2221/12
E-mail:eminguzel66@gmail.com

Prof.Dr. Kamuran Tarım - Eğitim Fakültesi
İç hat: 2789/39
E- mail: gkamuran@cu.edu.tr

Prof.Dr.Selçuk Çolak-İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
İç Hat:3601/294
E-mail:scolak@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sencer Bulut – Eğitim Fakültesi
İç hat: 2789/38
E- mail: sbulut@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kılınç Mirdalı – Güzel Sanatlar Fakültesi
İç hat: 2959/16
E- mail: nkilinc@cu.edu.tr