Topluluklarla / Çocuklarla Felsefi Soruşturma

 

TOPLULUKLARLA / ÇOCUKLARLA FELSEFİ SORUŞTURMA

 

Süre: yaklaşık 90’

Fiyat: Kişi başı 100 TL (4 haftalık paket olursa 300 TL)

Her Cumartesi: 10:30-12:30 (esneklik olabilir)

P4C atölyesi 6-10 yaş, 11-16, 17+ ve yaş gruplarında yapılabilir (esneklik olabilir)

En az 5 kişi ile yapılabilir

Kayıt İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

P4C Nedir?

 

Okullarda öğretilen felsefe dersinden farklı olarak,  çocuklara soru sormayı, düşünme becerisini geliştirmeyi, sorgulamayı, merak etmeyi, eleştirel düşünmeyi ve düşündüklerini ifade edebilmeyi öğretmeyi hedefleyen bir yöntemdir P4C.

P4C’ nin amacı çocuklara felsefe öğretmek değildir, bir hikaye, görsel vb. bir uyaranı bir araç olarak kullanarak, çocukları kavramlar üzerinde düşündürterek, düşüncede derinleşebilme alıştırmaları yaptırmak ve bunu tüm hayatına uygulayabilme yeteneği kazandırmaktır.

 

 

 

P4C nasıl uygulanır?

 

Bir kolaylaştırıcı ve 5-15 kişiden oluşan katılımcıların oluşturduğu bir grupla yapılan bir çalışmadır. Kolaylaştırıcı bilgi veren, topluluktaki çocukların düşüncelerini yargılayan bir öğretmen ya da bir hakim değildir. Kolaylaştırıcı çocukların uyaran ile ortaya çıkan kavramlar üzerinde özgürce fikirlerini söylemelerini, konu üzerinde tartışmalarını, felsefi sorgulamalar ile düşüncede derinleşebilmelerini sağlayan bir rehberdir. Kolaylaştırıcı ve katılımcılar göz teması kurabilmek için halka  şeklinde oturarak bir topluluk oluşturur. Bu topluluğun adı “soruşturan topluluktur” ve burada herhangi bir hiyerarşi yoktur . Kolaylaştırıcı tarafından seçilen bir uyarandan (görsel, şiir, hikaye vb.)  yola çıkarak topluluktaki çocukların rahatça fikirlerini paylaşmalarını sağlamak hedeflenir.

 

Neden P4C?

 

‘Çocuklar için Felsefe’ nin temeli Harward Üniveristesi felsefe profesörü Matthew Lipman tarafından atılmıştır ve 1974 yılında Montclair State Üniversitesi’nde P4C’ nin geliştirilmesi, eğitim programlarına dahil edilmesi ve alanda bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla bir enstitü (https://www.montclair.edu/iapc/) kurulmuştur. Şu anda altmıştan fazla ülkede (https://icpic.org/international-centers/) kullanılan bu yöntemin yararlarını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma da mevcuttur (Trickey & Topping, 2004; Trickey, 2007; Williams, 1993; Othman & Hashim, 2006; Imani, Ahghar & Naraghi, 2016; Chang, Seet, Lee, Netto-Shek, Leong & Ho, 2007; Burgh & Thornton, 2018).).

 

 • Haftada birer saatlik sorgulama, mantık ve argüman geliştirme konularını içeren “çocuklar için felsefe” isimli derse katılan öğrencilerin sadece üç ay içinde matematik ve okuma seviyelerinde iyileşme gözlemlenmiştir.

   

 • Her hafta bir saatlik sorgulamaya dayalı P4C uygulamasına katılan çocukların akıl yürütme yetenekleri üzerindeki geliştirici etki gözlenmiştir. Bunun yanı sıra bu öğrencilerin özsaygılarında da puan artışı gözlenmiştir. Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ise ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

   

 • Eleştirel düşünme becerisi açısından da ele alınan öğrencilerin, görüşlerini nedenleriyle açıklayarak destekleyebilirlik oranının iki katına çıktığı gözlenmiştir. Öğrencilerin sınıf içindeki tartışmalarda konuştukları süre (öğretmenin konuştuğu süre ile karşılaştırıldığında) % 41'den% 66'ya yükselmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin ifadelerinin uzunluğu ortalama olarak % 58 oranında artmıştır. Kontrol sınıflarında yapılan tartışmalarda ise önemli bir değişiklik olmamıştır.

   

 • Çalışmalarda, deney grubundaki öğrencilerin iletişim becerilerinde, özgüveninde ve konsantrasyonunda gelişme sağlamasının yanı sıra, öğrencilerin duygularını / dürtüselliklerini yönetmeyi öğrenmelerine de yardımcı olduğu gözlenmiştir.

   

 • Araştırmacılar ilkokulda her hafta bir saatlik sorgulama topluluklarına katılan öğrencileri ortaokulun ikinci senesinden sonra tekrar test etmişler. Her ne kadar bu çocuklar ortaokulda felsefe yapmasa da, P4C ile ilkokulda elde edilen önemli bilişsel kazanımların iki yıllık orta öğretimin ardından da tamamen sürdürüldüğünü görmüşlerdir. Benzer şekilde, ilkokulda bilişsel kazanım göstermeyen kontrol grubundaki öğrencilerin ortaokulda da kazanım göstermediği görülmüştür. Bu sonuç, ortaokulda sorgulama topluluklarına devam edilmemesine rağmen, daha önceden sorgulama topluluklarına düzenli katılım yoluyla elde edilen bilişsel kazanımların, sürdürülebilir olduğunu kanıtlamıştır.

 

 • P4C Avusturalya-Buranda devlet okulunda 2003 yılında programa alınmıştır.  Bu okuldaki öğrencilerin de akademik ve sosyal alanda gelişmeler göstermesi ve problem çözme becerisinde ciddi artışlar olmasının yanı sıra okuldaki şiddet ve güç kullanımının da yok denecek kadar azaldığı gözlenmiştir (Burgh & Thornton, 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgh, G., & Thornton, S. (Eds.). (2018). Philosophical Inquiry with Children: The development of an inquiring society in Australia. Routledge.

 

Chang, A. S. C., Seet, J. F., Lee, N. H., Netto-Shek, J. A., Leong, C. K. W., & Ho, B. T. (2007). Fostering critical thinking and effecting the transfer of thinking in English language, maths and science in a primary school.

 

Imani, H., Ahghar, G., & Naraghi, M. S. (2016). The role of philosophy for children (P4C) teaching approach for improving the reading comprehension skills of guidance school female students. Interdisciplinary Journal of Education44.

 

 

Othman, M., & Hashim, R. (2006). Critical thinking & reading skills: A comparative study of the reader response & the philosophy for children approaches. Thinking: The Journal of Philosophy for Children18(2), 26-34.

 

S. Trickey & K. J. Topping (2004) ‘Philosophy for Children’: A Systematic review. Research Papers in Education 19, 3, 363-378.


S Trickey (2007) Promoting social and cognitive development in schools: An evaluation of Thinking through Philosophy in The 13th International Conference on Thinking Norrkoping, Sweden June 17-21, 2007. Linkopings University Electronic Conference Proceedings.
http://www.ep.liu.se/ecp/021/vol1/026?ecp2107026.pdf

 

Williams, S. (1993). Evaluating the effects of philosophical enquiry in a secondary school. Derbyshire, England: Derbyshire County Council796.

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklara verilecek en iyi imkan, düşünme ve düşündüklerini ifade etme haklarını kullanma ortamları yaratmak.