SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK

 

Başvuru Linki için TIKLAYINIZ.

 

Kursun Hedefleri; Bu kurs sonunda katılımcılar;

·       Bilimsel bir araştırmanın

a) Araştırma konusunu belirler,
b) Hipotezini kurar,

c) Araştırmayı planlar,

d) Araştırmanın örnekleme yöntemini belirler ve örneklem büyüklüğünü hesaplar,

·       Araştırma tasarımlarını ayırt eder (Gözlemsel araştırmalar,  deneysel araştırmalar, klinik deneyler) ve araştırması için uygun tasarımı seçer,

·       Araştırma için geçerli ve güvenilir veri toplama araçları geliştirir,              

·       Veri girişi yapabilir (SPSS ve Excel programında doğru veri tabanı hazırlar), Veriyi analize hazır hale getirir,

·       Tanımlayıcı istatistikleri uygular ve yorumlar

·       Araştırmanın tasarımına uygun temel hipotez testlerini seçer, yapar ve yorumlar,

·       Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemleri açıklar,

·       Analiz sonuçlarını tablo ve grafikler ile özetler, yorumlar ve sunar.

 

Eğitmenler:

Prof. Dr. Gülşah SEYDAOĞLU,

Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR,

Doç. Dr. İlker ÜNAL,

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ARSLAN,

Ar.Gör. Püren YÜCEL KARAKAYA,

Ar.Gör. Nazlı TOTİK DOĞAN,

Ar.Gör. Hülya BİNOKAY

 

Kurs-Eğitim yöntemi:

Oturumlar, 50 dakikalık konferans ve uygulama şeklinde gerçekleşecektir. Kurs boyunca katılımcıların hipotetik bir araştırma tasarlaması ve verileri analiz ederek yorumlaması beklenmektedir. Kursiyerler, küçük gruplara ayrılarak veri girişi yapılmış bir çalışmanın istatistiksel analizlerini uygulayarak ve çıktılarını yorumlayarak, basit tablo ve grafiklerle sonuçları makale formatında sunacaktır.

 

Kurs Saati ve Yeri:

Kurs tarihi                   : 13 - 17 Haziran 2022

Kurs süresi                   : 5 gün boyunca 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kurs yeri                     : Çukurova Teknokent SEM Derslikleri

Katılımcı sayısı            : En az 10 - en çok 20 kişi

Kursiyerden Beklenenler:

  • Tam katılım
  • Varsa kursiyerin yapmayı planladığı veya daha önce yapılmış olan bir araştırmanın verileri ile kursa gelmesi

Değerlendirme Yöntemleri – Kriterleri: Ölçme değerlendirme; kurs sırasında ve sonunda verilen ödevler ve projeler ile değerlendirilecektir. Kurs sonunda gruplara verilen ödevlerin taslak makale olarak hazırladıkları sunum ve yazılı sınav başarı düzeyleri değerlendirilerek sertifika verilecektir.

 

Kurs Ücreti: Kişi başı 2.000 TL

IBAN  : TR800001001690255940205038

(ZİRAAT BANKASI | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA ŞUBESİ - 1690)

ADI SOYADI : ÇÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP ADI   : SÜREKLİ EĞT. UYG.VE ARŞ. MERKEZ MÜD.

İletişim: Dr. Gülşah SEYDAOĞLU 05336392895, gseydaoglu@gmail.com

 

 

Program

 

Tarih

Saat

Konu

13 Haziran 2022

10.00-12.00

Tanışma-Beklentilerin Alınması,

Araştırmanın Planlanması-Tanımlayıcı İstatistikler

13.30-15.30

Örnekleme Yöntemleri - Örneklem Büyüklüğü Hesabı

14 Haziran 2022

10.00-12.00

Hipotez Testleri-1

13.30-15.30

Hipotez Testleri-2

15 Haziran 2022

10.00-12.00

Hipotez Testleri-3

13.30-15.30

Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi

16 Haziran 2022

10.00-12.00

Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler (ROC Analizi, Sağkalım Analizleri)

13.30-15.30

Verilerin Tablo Ve Grafiklerle Özetlenmesi, Makale Yazımı

17 Haziran 2022

10.00-12.00

Uygulama: İstatistik Paket Program Çıktılarının Yorumlanması

13.30-15.30

Uygulama: İstatistik Paket Program Çıktılarının Yorumlanması Ve Uygun Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi

18-19 Haziran 2022

 

Serbest Çalışma- Bitirme Projesinin Hazırlanması

20 Haziran 2022

10.00-12.00

Eğitmenler Eşliğinde Serbest Çalışma - Proje Sunumlarının Hazırlanması

13.30-15.30

Grup Sunumları

Değerlendirme