Korozyon Eğitimi

Eğitimin Amacı/Kimler bu eğitimi almalı?

Korozyon, ancak gözle görülür sonuçları ortaya çıktığı zaman fark edilen bir olaydır.  Korozif ortam çeşitliliği ve süreç üzerinde etkili olan parametrelerin çokluğu nedeniyle, "yalın bir neden-sonuç ilişkisi” çerçevesinde, karşılaşılan problemleri genellikle korozyonla doğrudan ilişkilendirmek zordur.  Sadece, sonuçlar üzerinden yola çıkılarak dolaylı çözümler üretmek, bakım ve onarım çalışmalarına odaklanmak yerine “korozyon” süreci üzerinde yoğunlaşarak neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde durumun ele alınması gereklidir. Bu eğitimin amacı, korozif ortam (su, toprak, atmosfer, sıcaklık, agresif iyonlar vb.), çalışma şartları (şekillendirme, yüke maruz kalma, sürtünme, yüksek sıcaklık, bağıl nem, atmosferik kirleticiler vb.), malzeme seçimi ve koruma uygulamaları ile ilgili bilgi birikimi ve yetkinlik kazandırmaktır.

MODÜL 1

1.1 Korozyon temel ilkeler

 

 Korozyonun, termodinamik analizi, elektrokimyasal gelişimi, genel mekanizmalar, korozyon hızı hakkında temelleri kapsar. 

- Termodinamik yaklaşım

- Elektrokimyasal temeller

- Mekanizması

- Kinetiği

1.2 Korozyon türleri

Korozyonun neden olduğu sonuçların, sistemin özelliklerinin temel ilkeler çerçevesinde değerlendirilerek, korozyon türlerinin belirlenmesini ve ilgili mekanizmalar hakkında temel bilgileri kapsar. 

-Genel (uniform) korozyon

- Lokal korozyon (pitting, crevice)

- Galvanik korozyon

- Yorulma/gerilme korozyonu

- Erozyonlu korozyonu

-Yüksek Sıcaklık Korozyonu

1.3 Korozif ortamlar

Farklı çevresel şartlar altında korozyonun gelişmesi, belirleyici parametreler ve olası etkileri, korozyonun izlenmesi, doğru malzeme seçimi ve koruma uygulamalarını kapsar.

- Sulu ortamda korozyon

- Atmosferik korozyon

- Toprak altında korozyon

- Betonarme korozyonu

 MODÜL 2

2.1 Korozyon hızı ölçülmesi

Korozyon hızı ölçüm teknikleri hakkında genel bilgileri, ilgili uluslararası standartlar ve ölçüm sonuçlarının teknik analizi konularını kapsar.

-Elektrokimyasal teknikler (potansiyodinamik, ac empedans vb.)

- Gravimetrik ve diğer analitik teknikler (kütle kaybı, çözelti analizi, vb.)

 2.2 Korozyonun önlenmesi

Korozif ortamın ve sistemin özellikleri dikkate alınarak, tolere edilebilir bir hızda korozyonun kontrol altına alınması için doğru yöntemin seçimi ve uygulama sırasındaki önemli hususları kapsar.

-İnhibitör uygulamaları (seçimi, uygulaması, performans ölçümü)

- Boya/kaplama (türleri, seçimi, performans ölçümü )

- Katodik koruma (temel ilkeler ve uygulamaları)

- Anodik koruma (kimyasal/elektrokimyasal temel ilkeler ve uygulamaları)

 2.2 Korozyon hasarlı malzemelerin analizleri

  • Örnek alma ve örnek hazırlama
  • Başlıca test teknikleri ve uygulamaları
  • Mikroyapı/elementel bileşim değişimi analizleri
  • Kimyasal/elektrokimyasal ölçüm uygulamaları

Eğitimi Verenler:

Prof. Dr. Mehmet ERBİL

Prof. Dr. Tunç Tüken

Prof. Dr. İlyas Dehri

Ömer Yıldırım (BORÇELİK Ar-Ge)

Daha önce verilmiş olan eğitimler:

İskenderun Demir-çelik(İSDEMİR)-İskenderun (uygulamalı eğitim ve danışmanlık, 2013-2017)
TOSYALI Demir-çelik- Osmaniye (katodik koruma, su şartlandırma- uygulamalı eğitim, 2011)
KROMSAN-Mersin (Elektrokimyasal ölçüm teknikleri-korozyon eğitimi, 2011-2012)
BORÇELİK-Gemlik (Korozyon ve elektrokimya, uygulamalı eğitim, 2016- devam ediyor)

Korozyon derneği organizasyonları içinde verilen eğitimler:

ASELSAN-Ankara (Genel ve atmosferik korozyon,2007)
TPAO- Adıyaman (korozyon ve önlenmesi-2009)
GÜNSU-Antalya (Korozyon İnhibitörleri-2010)

Kurs Ücreti/Tarihler:

1-2 Mart 2019 1.Modül Eğitimi (1500 TL + K.D.V.)
15-16 Mart 2019 2.Modül Eğitimi (1500 TL + K.D.V.)
İki Modül eğitimini birden alana toplam 2500 TL + K.D.V.


Eğitim sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilecektir.