Katı Model Tasarım

KATI MODELLEME TASARIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİMDE KULLANIMI

Eğitimde Katı Modelleme Tasarım Teknikleri ve Üretimde kullanımı ile ilgili bilgi verilecektir. Autodesk Inventor yazılımı kullanılacaktır.

 

 Katı modellerin imalat tekniklerine göre oluşturulması anlatılacaktır. Konu ile ilgili üretimden örnekler verilecektir.

 

İmalat resimlerinin oluşturulması ve imalat içinde gerekli ölçülendirmenin verilme yöntemleri incelenecektir.